DZIAŁO SIĘ

Dodane: 22 dni temu
Aresztowanie mecenasa

Media poinformowały, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało grupę osób, które są zaangażowane w proceder przejmowania warszawskich nieruchomości. Wśród zatrzymanych jest Michał S., czyli prawnik występujący z roszczeniami do nieruchomości, gdzie dzisiaj stoi nasz Dom Dziennikarza przy Foksal.

więcej

Odsłon: 7682 | Komentarzy: 1
Dodane: 23 dni temu
Wybierzemy władze

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podjął decyzję, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawskiego odbędzie się 23 października 2021 r. W pierwszym terminie o godz. 11.00 w warszawskim Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5.

więcej

Odsłon: 4191 | Komentarzy: 0
Dodane: 44 dni temu
SDP centralnie sterowane

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podczas czerwcowego posiedzenia, przyjął regulamin, który daje Prezesowi i Sekretarzowi Generalnemu możliwość decydowania, kogo oddziały mogą przyjąć do Stowarzyszenia, a kogo nie, choć nasz Statut mówi wyraźnie, że to Zarządy Oddziałów decydują o przyjęciach nowych członków. Grupa rządząca SDP sięga po coraz więcej władzy. Tymczasem wyniki finansowe pokazują, że nie radzi sobie ani z zarządzaniem naszym wspólnym majątkiem, ani z komunikacją.

więcej

Odsłon: 4284 | Komentarzy: 0
Dodane: 60 dni temu
Nagrody Witolda Hulewicza
Dodane: 104 dni temu
Żegnamy Honorowego Prezesa SDPNagrody Witolda Hulewicza
Nagrody Witolda HulewiczaDodano: 2021-06-1 - 60 dni temu

W najbliższy piątek, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Gala 25. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza. Organizatorzy, wśród których jest członek Zarządu Głównego SDP Ireneusz Bruski, od niedawna redaktor naczelny pisma "Ostoja", patrona uroczystości, zapraszają do Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 o godz. 17.00.


W gronie nagrodzonych m.in. Autorzy czasopisma "Ostoja" - Romuald Karaś (Nagroda Wielka), Peter Raina (Grand Prix Nagrody za rok 2020), Agnieszka Karaś, Bożena Kociołkowska i Małgorzata Todd (Nagroda za rok 2020).


GALA WRĘCZENIA NAGRÓD IM. WITOLDA HULEWICZA

4 czerwca 2021 r. (piątek), godz. 17.00

Dom Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89, 1. piętro

PROWADZENIE – Ewa Hajdukonis i Aleksander Czajkowski-Ładysz

„Gaude Mater Polonia” (nagranie)


1. SŁOWO PREZESA ROMUALDA KARASIA

2. WRĘCZENIE NAGRÓD

I. Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2020

Alina Czerniakowska (Warszawa) – publicystka i reżyser – Nagroda za filmy dokumentalne o

tematyce związanej z najnowszą historią Polski

Janusz Dłużniewski (Dzierżenin k. Serocka) – rzeźbiarz samouk, rzeźba figuralna o tematyce

religijno-patriotycznej – Nagroda w dziedzinie sztuki

Paweł Domański (Żabno) – autor książek i licznych publikacjach o Żabnie – Nagroda za godny

naśladowania przykład umiłowania ziemi rodzinnej

Bożena Kociołkowska (Warszawa) – artystka baletu (primabalerina Teatru Wielkiego Opery


Narodowej w latach 1967-1986), choreograf, pedagog, założycielka Fundacji, inicjatorka po-

wstania pomnika-rzeźby „Tancerki” w hołdzie polskim artystom baletu – Nagroda za działal-

ność na rzecz Sztuki Tańca


Wiesław Lizak – regionalista, działacz kulturalny z Gręboszowa – Nagroda za redagowanie

„Gazety Gręboszowskiej”

Grzegorz Łubczyk (Warszawa) – dziennikarz, działacz społeczny i dyplomata, w latach 1997-

2001 ambasador na Węgrzech – Nagroda za zasługi na polu współpracy polsko-węgierskiej

Stanisław Neumert (Gulcz, gm. Wieleń) – rolnik, poeta – Nagroda za całokształt twórczości

poetyckiej


prof. Bolesław Orłowski (Warszawa) historyk techniki – Nagroda za monumentalne, cztero-

tomowe dzieło pod skromnym tytułem Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę


Małgorzata Todd (Warszawa) dziennikarka – Nagroda za twórczość publicystyczną nie ulega-

jącą poprawności politycznej


dr Jarosław Tuliszka (Dobra k. Dębnicy Kaszubskiej) oficer Policji, historyk zainteresowany

dziejami walk na Pomorzu – Nagroda za publikacje o Wojskowej Składnicy Tranzytowej w

Wolnym Mieście Gdańsku

Wiesław Turzański (Warszawa) harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Nagroda

za działalność na rzecz Kresów


2

dr Tadeusz Zdunkiewicz (Gdańsk) lekarz weterynarii, przyjaciel czworonogów – Nagroda za

obronę dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego

dr Maria Żychowska (Tarnów) działaczka katolicka – Nagroda za opisanie dziejów harcerstwa

Ziemi Tarnowskiej

II. Grand Prix Nagrody im. Witolda Hulewicza za rok 2020

dr Peter Raina (Berlin) – historyk, 85-lecie urodzin i 50-lecie pracy twórczej – Nagroda za

twórczość historyczną dotyczącą Polski

III. Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza za rok 2020

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz (Ożarów Mazowiecki) – mecenasi sztuki i fundatorzy


rzeźby Tancerka, przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej; twórcy Forum Humanum Mazur-

kas, cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych w Ożarowie Mazowieckim – Nagroda za dzia-

łalność na rzecz polskiej kultury


Agnieszka Karaś (Bonn) – publicystka, tłumaczka i Kai von Westerman (Bonn) – filmowiec –


Nagroda za twórczość promującą postać Witolda Hulewicza na terenie krajów języka nie-

mieckiego


IV. Wielka Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza


dr Wanda Półtawska – lekarka, działaczka pro-life, profesor Papieskiej Akademii Teologicz-

nej, dama Orderu Orła Białego, więźniarka Ravensbruck – Nagroda za całokształt pracy twór-

czej dla Polski


prof. Andrzej Półtawski (pośmiertnie) – Nagroda za całokształt pracy twórczej dla Polski

V. Wielka Nagroda im. Witolda Hulewicza

Romuald Karaś – twórca Nagrody i współtwórca Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza –


Nagroda za obronę dobrego imienia Majora Sucharskiego, bohaterskiego dowódcy Wester-

platte


3. WYSTĄPIENIA GOŚCI i SŁOWO PREZESA ZARZĄDU

ZAKOŃCZENIE – Aleksander Czajkowski-Ładysz

Podziękowania dla Patronów honorowych, Sponsora strategicznego: KGHM Polska Miedź i

donatorów

Utwór muzyczny (nagranie)

Organizatorzy proszą o wypełnienie oświadczenia w sprawie stanu zdrowia i założenie maseczek.


Odsłon: 4354 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers